Aanzicht van het landgoed

Kleine geschiedenis van ons landgoed

Het Landgoed "de Tinteling" ligt in het buitengebied van Tinte en Rockanje (Gemeente Westvoorne) midden op het eiland "Voorne" langs de voormalige Strypseweg en de Vogelenzangweg. Hoewel het landgoed in 2005 is ontstaan door het uitvoeren van het plan "Kreekherstel Strype" gaat de oorsprong van het natuurterrein terug naar het begin van onze jaartelling. En van het huisperceel naar het jaar 1899.

De aanwezigheid van zeeschelpen en de soms zanderige oevers van de herstelde Strypse kreek laten duidelijk zien dat de Strype in oude tijden een zeearm geweest is. Onder dit landgoed bevinden zich zelfs nog de restanten van een Romeinse nederzetting met archeologische waarde. Het natuurterrein is toegankelijk via het wandel- en fietspad welke is aangelegd op de voormalige Strypseweg.

De kleine boerderij, typerend voor deze omgeving, is gebouwd in 1899 en in 1972 en 1999 restaureerd, waarbij wij hebben getracht het oorspronkelijk karakter te handhaven.